पाठ योजना कसरी बनाउने

पाठ योजनाहरू प्रस्तुतकर्ताहरूको लागि जुन सुकै विषयको बारेमा निर्देशन दिंदा पालना गर्नको लागि मार्गदर्शक हुन्। पाठ योजनाहरूमा सहभागीहरूले सिक्न आवश्यक पर्ने कुराहरू, निर्देशनका विधिहरू, र सिकाइको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने समावेश गर्दछ।

This post was originally published on Learn by pragyasapkota.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.