ડેશબોર્ડ નિરીક્ષણ

આ પાઠમાં, તમે શીખી શકશો કે વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ એ પ્રથમ સ્ક્રીન છે જે તમે વર્ડપ્રેસમાં પ્રવેશ કર્યા પછી જુઓ છો. ડેશબોર્ડ પર, તમને તમારી સાઇટના તમામ વહીવટી ક્ષેત્રોની સ્થિતિ માહિતી અને સાંકળીઓ બંને મળશે. આ પાઠ તમને બતાવશે કે ડેશબોર્ડ કેવી રીતે ગોઠવાય છે અને તમારી વર્ડપ્રેસ સાઇટની વિવિધ સુવિધાઓને પ્રવેશ કરવા માટે તેને કેવી રીતે શોધખોળ કરવું.  

This post was originally published on Learn by Sagar Ladani.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.