மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள், பிளாக் பேட்டர்ன், டெம்ப்ளேட்கள், டெம்ப்ளேட் பாகங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

குட்டன்பெர்க் திட்டம் மற்றும் வேர்ட்பிரஸ் பிளாக் எடிட்டர் பல புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் அம்சங்களை முன்வைத்துள்ளது. எந்த வேர்ட்பிரஸ் பிளாக்குகள் மற்றும் எடிட் செய்யக்கூடிய பகுதிகளை வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைப் பற்றி தெளிவாகப் பார்ப்போம்.

This post was originally published on Learn by Karthick.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.