વર્ડપ્રેસ પ્લેગ્રાઉન્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે શરૂ કરવો

આ વિડીયો ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે વર્ડપ્રેસ પ્લેગ્રાઉન્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખીશું. તમારું પોતાનું, ખાનગી, ઇન-બ્રાઉઝર વર્ડપ્રેસ ચલાવવા માટે તમે playground.wordpress.net ની મુલાકાત લઈ શકો છો. બસ આ જ! હવે તમે થીમ બનાવી શકો છો, આખી સાઇટ બનાવી શકો છો, પ્લગઇનનું પરીક્ષણ કરી શકો છો અને વધુ!

This post was originally published on Learn by Harsh Gajipara.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.