વર્ડપ્રેસ એક્શન હુક્સ

વર્ણન
વર્ડપ્રેસ હુક્સ સિસ્ટમ એ છે જે વર્ડપ્રેસને આટલું એક્સટેન્ડેબલ બનાવે છે અને તમને વર્ડપ્રેસના પાયા પર, બ્લોગથી ઓનલાઈન ઈકોમર્સ પ્લેટફોર્મ સુધી કંઈપણ બનાવવાની મંજૂરી આપે છે.

This post was originally published on Learn by Darshit Rajyaguru.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.