ગુટેનબર્ગ માટે GitHub નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

વર્ડપ્રેસ પ્રોજેક્ટ કોર એડિટિંગ અનુભવથી સંબંધિત તમામ મુદ્દાઓનું સંચાલન કરવા માટે GitHub નો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં છબી અથવા ફકરા જેવા કોર બ્લોક્સ, કોર એડિટર API, સંપૂર્ણ સાઇટ સંપાદન અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે આ સિસ્ટમ ટ્રૅક થી અલગ છે, ટિકિટિંગ સોફ્ટવેર કે જે કોર વર્ડપ્રેસ વાપરે છે, તે અહીં ક્યારે જોડાશે તે અંગે થોડી મૂંઝવણ પેદા કરી શકે છે.

This post was originally published on Learn by pooja9712.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.