ગુટેનબર્ગ બ્લોક ડેવલપમેન્ટનો પરિચય

વર્ડપ્રેસ બ્લોક્સની દુનિયામાં વધુને વધુ આગળ વધવા સાથે, તમારા પોતાના બ્લોક્સ કેવી રીતે બનાવવું તે જાણવું મૂલ્યવાન જ્ઞાન બની ગયું છે. જો કે, જો તમે પ્લગઇન અથવા થીમ ડેવલપર છો, તો તમને ખાતરી ન હોય કે ક્યાંથી શરૂઆત કરવી. આ વર્કશોપ તમારા પ્રથમ બ્લોક બનાવવા માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપશે.

This post was originally published on Learn by narolainfotech.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.