Εισαγωγή στoυς πιο κοινούς τύπους προσθέτων

Περιγραφή Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς τα πρόσθετα (plugins) προσθέτουν λειτουργικότητα στον ιστότοπό σας. Υπάρχει μια ποικιλία διαθέσιμων προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη επιπλέον λειτουργικότητας: διαμοιρασμός σε μέσα...

Locking Blocks in the Full Site Editor

Description There may be times when it would be good to be able to keep blocks from being deleted or moved around from where they are placed. In WordPress 6.0, theme creators can now lock blocks so that editors and authors cannot modify the layout...

Create a Basic Child Theme for Block Themes

Description With the release of WordPress 5.9 in January 2022, a brand new theme development experience was created with new block themes. Creating a child theme from a block theme requires a few files to be fully functional. This lesson will walk...

Category - Lesson Plans

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.